Vanaf nu kunnen jullie op de site (tabblad “informatie”) ook afwezigheden en vakanties van de dokters terugvinden. Tijdens vakanties zullen de belmomenten behouden blijven maar zal u op sommige momenten een andere arts aan de lijn krijgen dan op het oorspronkelijke schema staat.