Huisartsenpraktijk De Cirkel

Visie

Een gloednieuwe huisartsenpraktijk op de Ringlaan!

 

Hoe is deze praktijk tot stand gekomen?

 

Een nieuw verhaal. Met huisartsenpraktijk De Cirkel maken we een duidelijke keuze om terug te gaan naar kleinschaligheid, waarbij we zo veel mogelijk streven naar persoonlijke continuïteit, grondige dossierkennis en langdurige opvolging. En dat in tijden waarin dossiers alsmaar complexer worden, mensen alsmaar ouder; met meer chronische aandoeningen en complexe medicatielijsten. Bovendien blijkt het meer en meer dat voor vele aandoeningen een aanpak op maat en dicht bij de patiënt noodzakelijk is.

Hoewel we multidisciplinair samenwerken maar in beperkte mate binnen de muren van onze praktijk willen brengen, wil dit allesbehalve zeggen dat we samenwerking met andere disciplines niet hoog in het vaandel dragen. Integendeel: we streven naar laagdrempelige samenwerking met alle paramedici: van thuisverpleging tot kinesist, van diëtist tot psycholoog.

Echter, we wensen het overzicht te bewaren en een duidelijk en beperkt praktijkaanbod te bieden aan onze patiënten.

Na een jaar elk hun eigen weg gegaan te hebben, zullen Dr. Torfs en Dr. Vermeulen opnieuw de handen in elkaar slaan en een tandem vormen als vaste huisartsen van Huisartsenpraktijk De Cirkel.
Boven op deze tandem zal een HAIO (huisarts-in-opleiding) het artsenteam vervolledigen. De HAIO is een volwaardig lid van het team en zal zelfstandig patiënten zien, dit echter in nauw overleg en samenwerking met de vaste collega’s. De continuïteit loopt ook hier sterk door.

De cirkel is dus rond.

De keuze van onze praktijknaam “De Cirkel”, is vijfledig.

1. De meest voor de hand liggende: De locatie Ring-laan, waarvan het woord cirkel een synoniem is.

2. Het laatste puzzelstukje in een huisartsarm deel van Merksem: met het opstarten van deze praktijk maken we de cirkel ook zo rond.

3. Dr. Torfs zal de cirkel nog op een andere manier rond maken: ze zal associëren met haar HAIO, net zoals ze aan het begin van haar carrière associeerde met haar opleider. We blijven daarnaast inzetten op het aspect opleiding: we zullen ons regelmatig bijscholen en zijn een opleidingspraktijk voor HAIO’s.

4. Het aanbieden van zorg gedurende de volledige “Circle of life”: We bieden zorg aan voor alle leeftijden: van zuigelingen tot hoogbejaarden.

5. We zetten maximaal in op preventie en proberen bij elke patiënt het ganse plaatje te capteren. Hierbij trachten we alle puzzelstukken samen te leggen tot een mooi, rond (cirkel) geheel, waar niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale factoren deel van uit maken.