Huisartsenpraktijk De Cirkel

Preventie

Wat is preventie en waarom is het zo belangrijk?

Preventie is voor ons één van de speerpunten van de praktijk. Vele aandoeningen kunnen voorkomen, afgeremd of omgekeerd worden door in te zetten op een gezonde levensstijl en gezondheidsbevordering. Veertig procent van de kankers houden bijvoorbeeld verband met levensstijl. Daarnaast kan tijdig opsporen via screeningsonderzoeken zorgen voor goede behandeling en genezing van bepaalde ziekten (denk aan darmkanker, borstkanker …).

Preventie heeft voor ons meerdere facetten:

 • Het nastreven van een gezonde levensstijl om chronische aandoeningen te vermijden.
 • Jezelf informeren in verband met persoonlijke risicofactoren (al dan niet via familiale belasting) voor bepaalde aandoeningen
 • Afspraken bij huisarts, specialist en andere zorgverleners nakomen
 • Deelnemen aan screeningsonderzoeken aangeboden door de overheid
 • Het vermijden van complicaties bij opgetreden aandoeningen door goede therapietrouw.

We organiseren daarom preventieve consulten. Hierbij richten we ons vooral op de leeftijdsgroep 40 plus: vanaf deze leeftijd komende bepaalde aandoeningen zoals diabetes type 2, COPD, hoge bloeddruk … vaak tot uiting, maar uiteraard kan je op elke leeftijd met de huisarts in gesprek gaan over de noodzaak van een preventief consult.

Een preventief consult bij Huisartsenpraktijk De Cirkel: Hoe werkt dit?

 1. Preventieve consulten kunnen telefonisch op specifieke tijdsloten ingeboekt worden bij onze praktijkmanager. Het grootste deel van onze preventieve consulten zal in de periode van april tot september georganiseerd worden. We vragen om de beschikbare tijdsloten te respecteren en aan te wenden voor het preventief consult. Dit consult is in principe niet dringend en kan goed op voorhand gepland worden. Vul zeker de vragenlijst in die u kan verkrijgen bij onze praktijkmanager. U kan hem ook downloaden via deze link.
 2. Voorafgaand aan het preventief consult laat u een bloedafname doen en brengt u een urinestaal binnen.
 3. Het preventief consult duurt 30 minuten.
 4. Tijdens dit consult zullen de onderzoeksresultaten besproken worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan volgende zaken:
  • Inschatting cardiovasculair risicoprofiel
  • Levensstijl
  • Vaccinaties
  • Deelname bevolkingsonderzoeken
  • Een grondig klinisch onderzoek (hart, longen, huidinspectie)
  • Patiënt-specifieke risicofactoren

   De ingevulde vragenlijst wordt hierbij gebruikt als leidraad.

 5. In functie van de resultaten zullen (zo nodig) onderzoeken of verwijzingen gepland worden.
 1. We bevelen dit consult eenmaal per jaar aan boven de 40 jaar. Onder 40 jaar dient de noodzaak overlegd te worden met één van de artsen (zie onder).

Voor wie?

We hanteren een schema met vier leeftijdsgroepen. Hier vind je elke groep terug met de nodige duiding, waarbij je zelf kan bekijken of een preventief consult noodzakelijk is en hoe frequent.

 

 • Leeftijd 0 tot 18 jaar
  • Een preventieconsult is in principe niet nodig.
  • Een bloedname is niet nodig. In uitzonderlijke gevallen zal dit op initiatief van de huisarts aangevraagd worden.
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl, het vaccinatieschema van Kind en Gezin volgen.
 • Leeftijd 18 tot 40 jaar
  • Een preventieconsult kan nuttig zijn bij bepaalde persoonlijke en familiale risicofactoren (kanker, diabetes, darmziekten, gewrichtsaandoeningen …). Dit zal in principe niet jaarlijks nodig zijn en dient individueel met de huisarts besproken te worden.
  • Een jaarlijkse bloedname is in de regel niet nodig, tenzij bij bepaalde risicofactoren. Dit dient eerst met de huisarts besproken te worden.
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl is essentieel. In deze fase leg je vaak de basis voor ontwikkeling van bepaalde aandoeningen na de leeftijd van 40 jaar. Daarnaast is de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis in kaart brengen belangrijk. Informeer jezelf goed in verband bepaalde risicofactoren. Ook vaccinaties (tetanus, covid..) mogen we niet uit het oog verliezen.
  • Bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar wordt driejaarlijks gescreend voor baarmoederhalskanker via het zogenoemde “uitstrijkje”.
 • Leeftijd 40 tot 65 jaar
  • We bevelen een jaarlijks preventieconsult met bloedname en urineonderzoek aan.
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl, jaarlijks een preventieconsult plannen, deelname aan screeningsonderzoeken, informeer jezelf goed in verband bepaalde risicofactoren. Ook vaccinaties (griep, tetanus, covid..) mogen we niet uit het oog verliezen.
  • Bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar wordt driejaarlijks gescreend voor baarmoederhalskanker via het zogenoemde “uitstrijkje”.
 • Leeftijd 65 plus
  • We bevelen een jaarlijks preventieconsult met bloedname en urineonderzoek aan.
  • Bij chronische inname van meer dan vijf geneesmiddelen (polyfarmacie) besteden we extra aandacht aan het medicatieschema. 
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl, jaarlijks een preventieconsult plannen, deelname aan screeningsonderzoeken, informeer jezelf goed in verband bepaalde risicofactoren. Valpreventiemaatregelen zijn extra belangrijk in deze leeftijdsgroep. Ook vaccinaties (griep, tetanus, covid..) mogen we niet uit het oog verliezen.