Huisartsenpraktijk De Cirkel

Preventie

Wat is preventie en waarom is het zo belangrijk?

Preventie is voor ons één van de speerpunten van de praktijk. Vele aandoeningen kunnen voorkomen, afgeremd of omgekeerd worden door in te zetten op een gezonde levensstijl en gezondheidsbevordering. Veertig procent van de kankers houden bijvoorbeeld verband met levensstijl. Daarnaast kan tijdig opsporen via screeningsonderzoeken zorgen voor goede behandeling en genezing van bepaalde ziekten (denk aan darmkanker, borstkanker …).

Preventie heeft voor ons meerdere facetten:

 • Het nastreven van een gezonde levensstijl om chronische aandoeningen te vermijden.
 • Jezelf informeren in verband met persoonlijke risicofactoren (al dan niet via familiale belasting) voor bepaalde aandoeningen
 • Afspraken bij huisarts, specialist en andere zorgverleners nakomen
 • Deelnemen aan screeningsonderzoeken aangeboden door de overheid
 • Het vermijden van complicaties bij opgetreden aandoeningen door goede therapietrouw.

We besteden daarom veel tijd aan preventie in onze consulten. Hierbij richten we ons vooral op de leeftijdsgroep 40 plus: vanaf deze leeftijd komende bepaalde aandoeningen zoals diabetes type 2, COPD, hoge bloeddruk … vaak tot uiting, maar uiteraard kan je op elke leeftijd met de huisarts in gesprek gaan over de noodzaak van een consult over preventie. In functie van de nood kan dit een algemene raadpleging of een lange raadpleging zijn (30 minuten).

Voor wie?

We hanteren een schema met vier leeftijdsgroepen. Hier vind je elke groep terug met de nodige duiding, waarbij je zelf kan bekijken of een preventief consult noodzakelijk is en hoe frequent.

 

 • Leeftijd 0 tot 18 jaar
  • Een consult i.v.m. preventie is in principe niet nodig.
  • Een bloedname is niet nodig. In uitzonderlijke gevallen zal dit op initiatief van de huisarts aangevraagd worden.
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl, het vaccinatieschema van Kind en Gezin volgen.
 • Leeftijd 18 tot 40 jaar
  • Een consult i.v.m. preventie kan nuttig zijn bij bepaalde persoonlijke en familiale risicofactoren (kanker, diabetes, darmziekten, gewrichtsaandoeningen …). Dit zal in principe niet jaarlijks nodig zijn en dient individueel met de huisarts besproken te worden.
  • Een jaarlijkse bloedname is in de regel niet nodig, tenzij bij bepaalde risicofactoren. Dit dient eerst met de huisarts besproken te worden.
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl is essentieel. In deze fase leg je vaak de basis voor ontwikkeling van bepaalde aandoeningen na de leeftijd van 40 jaar. Daarnaast is de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis in kaart brengen belangrijk. Informeer jezelf goed in verband bepaalde risicofactoren. Ook vaccinaties (tetanus, covid..) mogen we niet uit het oog verliezen.
  • Bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar wordt driejaarlijks gescreend voor baarmoederhalskanker via het zogenoemde “uitstrijkje”.
 • Leeftijd 40 tot 65 jaar
  • We bevelen een jaarlijks consult i.v.m. preventie aan met bloedname en urineonderzoek.
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl, jaarlijks een preventieconsult plannen, deelname aan screeningsonderzoeken, informeer jezelf goed in verband bepaalde risicofactoren. Ook vaccinaties (griep, tetanus, covid..) mogen we niet uit het oog verliezen.
  • Bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar wordt driejaarlijks gescreend voor baarmoederhalskanker via het zogenoemde “uitstrijkje”.
 • Leeftijd 65 plus
  • We bevelen een jaarlijks consult i.v.m. preventie aan met bloedname en urineonderzoek.
  • Bij chronische inname van meer dan vijf geneesmiddelen (polyfarmacie) besteden we extra aandacht aan het medicatieschema. 
  • Belangrijke speerpunten op gebied van preventie: een gezonde levensstijl, jaarlijks een preventieconsult plannen, deelname aan screeningsonderzoeken, informeer jezelf goed in verband bepaalde risicofactoren. Valpreventiemaatregelen zijn extra belangrijk in deze leeftijdsgroep. Ook vaccinaties (griep, tetanus, covid..) mogen we niet uit het oog verliezen.