Huisartsenpraktijk De Cirkel

Voorschriftbeleid
  1. U dient steeds op raadpleging te komen voor uw medicatievoorschriften.
  2. We bepalen aan de hand van uw dossier en medische voorgeschiedenis hoe frequent we u op de raadpleging willen zien voor medicatievoorschriften (jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks …). We zullen er van onze kant telkens goed op toezien dat u toekomt met medicatie voor de periode tussen de consulten.
  3. Een afspraak voor een consult omwille van voorschriften voor chronische medicatie is NOOIT dringend en hoort NIET op een acute raadpleging.
  4. Probeer zelf telkens voorafgaand aan de raadpleging goed in kaart te brengen hoeveel medicatie u nog hebt en wat u nodig hebt. Plan tijdig een afspraak in. Dit is steeds een algemene raadpleging (20 minuten – zie praktijkwerking).
  5. Neemt u dagelijks vijf of meer geneesmiddelen, dan proberen we u bij elke controle een geüpdatete versie van uw medicatieschema mee te geven. Verwittig ons als er iets aan uw medicatie veranderd is bij bv. apotheek of specialist.