Door onverwachte afwezigheid van onze praktijkmanager Veronique zullen nieuwe aanmeldingen pas ten vroegste vanaf woensdag 31 januari verwerkt worden.

Het is bijzonder druk op de praktijk. We willen jullie met aandrang vragen de afspraaktypes te respecteren. Plan uw afspraak voor medicatievoorschriften (algemene raadpleging) tijdig in.
Zo kunnen we steeds hulp bieden wanneer u of andere patiënten dringend assistentie nodig hebben.

Heb je nog bijkomende vragen, contacteer dan het secretariaat en dan trachten we steeds de best mogelijke oplossing te zoeken.

We danken jullie voor het begrip en de flexibiliteit.

Team De Cirkel