Omwille van de enorme toestroom van aanmeldingen zijn we genoodzaakt een gedeeltelijke patiëntenstop in te roepen. Concreet wil dit zeggen dat we alleen nog patiënten zullen opnemen conform het door de kring opgestelde stratenplan (voor patiënten zonder huisarts).

U kan zich via het formulier op de website aanmelden ( https://huisartsenpraktijkdecirkel.be/nieuwe-patienten/ ). We zullen u contacteren om te laten weten of u al dan niet in aanmerking komt.

Team De Cirkel